• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Описание

Използва се за защита на дърво, което е пряко или косвено изложено на атмосферни влияния или се намира във влажни помещения, и което по-късно ще бъде обработвано с лазурно покритие с органични разтворители. Продуктът Base също подобрява адхезията на следващите покрития.

Импрегнаторът Base винаги се нанася върху сухо дърво. Задължително се обработват напречните разрези на дървото. Не се използва самостоятелно, освен при защита на конструкционно дърво. Във всички останали случаи се препоръчва допълнителна защита с едно от лазурните покрития на Belinkа с органични разтворители, което защитава дървото от атмосферни влияния и UV лъчи, като същевременно създава блокада така, че биоцидите остават в дървото и не влизат в допир с
околната среда. При работа с продукта Base се използват лични предпазни средства. При работа с продукта и по време на съхнене да се осигури добро проветряване.

0,75 л, 2,5 л, 5 л и 10 л

Call Now Button