• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Описание

Органично покритие на база разтворител за химическо отстраняване на стари бои и лакове
от метални или дървени повърхности.

Call Now Button