• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Маркетинг и реклама

Маркетинг и реклама

Маркетинг и реклама

Ние във фирма Дикси искаме да сме максимално полезни на нашите клиенти. Понякога, обаче, е трудно необходимата информация да достига до вас лесно, разбираемо, в необходимото качество и в срок. Това е особено вярно, когато задачите изискват работа между отделни екипи, последващи съгласувания, работа със специализиран софтуер или специфични познания. Затова в началото на 2020 г създадохме екип „Маркетинг и реклама“, който да координира тази дейност. Екип „Маркетинг и реклама“ е на Ваше разположение за:

  • Изготвяне на индивидуални проекти за брандиране на търговски обекти
  • Изготвяне на индивидуални рекламни кампании
  • Изготвяне на специализирани рекламни материали
  • Изговяне на видео уроци
  • Други