• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Политика на поверителност

Политика на поверителност

Декларация за поверителност на данните 

 

 

Dixi (оттук нататък: администратор, свържете се с: Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia, имейл: email уважава поверителността на потребителите и се ангажира внимателно да защитава личните данни, получени чрез онлайн формуляри, в съответствие с приложимото право. 

 

В някои части на нашия уебсайт потребителите могат доброволно да ни поверят личните си данни (име, адрес, имейл и т.н.) В Dixi ние ще използваме и съхраняваме лични данни до края на целта, за която сме ги получили или до оттегляне на съгласието за използване на лични данни. Чрез използването на подходящи технически и организационни процедури за защита на личните данни ще предотвратим неоторизиран достъп или разкриване на лични данни.  

 

В случай, че потребителят е попълнил формуляра за връзка на нашия уебсайт, ще използваме предоставената информация само за целите на кореспонденцията. За съжаление, ако потребителят не иска да ни предостави данните за контакт, няма да можем да отговорим на неговия въпрос. 

 

В случай, че потребителят се е съгласил да получава нашия бюлетин, ние ще изпращаме бюлетина на имейл адреса си до отмяната на съгласието. С клик върху линка Unsubscribe в долната част на всеки получен бюлетин, потребителят може да се откаже от получаване на бюлетина по всяко време. Потребителят може да отмени получаването на бюлетина по всяко време, като изпрати имейл до: email с тема: GDPR – DixiBulgaria. 

 

В случай че потребителят е дал съгласието си за използване на личните данни за целите на насочена реклама във Facebook или Google, потребителят позволява на администратора да ги използва в насочени реклами в онлайн медиите. Ако потребителят желае да оттегли съгласието си за това, той може да го направи по всяко време, като промени настройките в разширението “Бисквитки”. В този случай периодът на запазване зависи от отмяната на потребителя. 

 

В случай че потребителят е направил покупка през нашия уебсайт, ние ще използваме предоставената информация въз основа на договора за обработка на покупката, изпращане и доставка. В този случай ще съхраняваме личните данни още 3 месеца след изпращането на стоките.  

 

В случай, че потребителят е попълнил формуляра за регистрация на нашия уебсайт, ще използваме само предоставената информация, за да видим и използваме документите, които са на разположение на регистрираните потребители, и до отказа на потребителя. 

 

Dixi понякога възлага определени задачи, свързани с обработката на придобити лични данни, на договорни партньори, с които има договор за обработка на лични данни. Тези партньори могат да обработват придобитите данни от името на Dixi за горепосочените цели и в съответствие с действащото законодателство. Когато Dixi използва софтуерни инструменти или съхранява лични данни на сървъри извън Европейския съюз за други цели, тя използва одобрени стандартни договорни разпоредби като част от договора с доставчика на тези услуги като защитна мярка. 

 

Dixi is present also on Facebook, where we are the operator of the xy Facebook page (http://www.facebook.com/xy) and Facebook Ireland Ltd. is the operator of the social network. Pursuant to art. 26 paragraph 1 of the General Data Protection Regulation (GDPR) Facebook Ireland Ltd. (1st controller) and Dixi (2nd controller) are joint controllers that process Insights Data (aggregated visitors’ data) of the xy Facebook page 

 

Facebook Ireland Ltd. is providing Dixi anonymized statistical data of the visitors of xy Facebook page and in the Dixi we use this data to constantly optimize our Facebook page by providing more relevant content to visitors of our Facebook page and therefore we use Facebook Insights on the basis of legitimate interest (art. 6 (1f) of GDPR). More information regarding relative responsibilities of Facebook Ireland Ltd and Dixi alongside with explanation of which data is collected, how it is processed and which rights users have in this regard, can be found in the Page Insights Controller Addendum document (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) and in the Facebook Data Privacy policy (https://www.facebook.com/policy.php). Please keep in mind that you post content on xy Facebook page and send messages under Facebook Data Privacy policy and your selected privacy settings, unless explicitly stated otherwise (i.e. prize games organized by us via Facebook). 

 

Потребителят може по всяко време да поиска от Dixi достъп до неговите личните данни и тяхното коригиране (и в това отношение лимита за обработка), преносимост на данните (в случай на лично съгласие или договор) или изтриване на личните данни (не се прилага за данните, необходими за договора, за срока на неговата валидност). Потребителят може по всяко време да отмени даденото съгласие за обработка на лични данни или да възрази срещу използването на личните данни за целите на директния маркетинг. Потребителят трябва да направи това, като изпрати известие с тема/текст: GDPR – Dixi Bulgaria на нашия електронен адрес: email или по пощата на адрес: Dixi (GDPR Dixi), address, country. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката на данните, която е извършена въз основа на съгласието до отмяната му. По същия начин всеки субект на данни има право да подаде жалба директно до Службата на комисаря по информацията , ако счита, че обработката на личните данни е в нарушение на приложимото право.