• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Мобилна Лаборатория

Мобилна Лаборатория

Мобилна Лаборатория

 • КОНСУЛТАЦИИ НА МЯСТО
 • БЪРЗИ РЕШЕНИЯ
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ / ЛАКОВОБОЯДЖИЙСКО ОБОРУДВАНЕ
 • МНОГО БЪРЗИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ АНАЛИЗ НА ЛАКОВОБОЯДЖИЙСКИ ПРОЦЕСИ
 • ИЗМЕРВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ И СТАТИСТИКА ДИРЕКТНО ПРИ КЛИЕНТА
УДОВОЛЕТВОРЕНОСТ + ДОВЕРИЕ = ДЪЛГОТРАЙНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

СЕРТИФИЦИРАНО ОБОРУДВАНЕ ELCOMETER

 • Номинална дебелина сух филм
 • Номинална дебелина мокър филм
 • Деструктивен метод измерване дебелина на лаковобояджийски системи
 • Атмосферни условия
 • Точка на конденз
 • Грапавост на основата
 • Чистота на основата
 • Адхезия
 • Кохезия
 • Гланц
 • Мобилен фотоспектрометър
 • Дефекти ниско и високо напрежение