• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Съдействие при работа

Съдействие при работа

Съдействие при работа

Ние във фирма Дикси обичаме работата „на терен“. Това ни дава възможност да се запознаем „лично“ с Вашите възможности и нужди, да направим цялостен анализ на лаковобояджийския процес и съответно, при необходимост,  да „предпишем“ последващи стъпки за оптиизирането му. Някои от тях включват:

  • Анализ климатични въздействия
  • Анализ предварителна подготовка на основата
  • Анализ технологично оборудване
  • Правилен подбор на необходимата лаковобояджийска система
  • Правилен подбор на необходимото лаковобояджийско оборудване
  • Провеждане на обучения (както теоретични, така и практически)
  • Контрол на разходните норми

Анализът и цялостното оптиизиране на лаковобояджийския процес са изключително важни. Статистиката показва, че само около 25% – 30% от разходите при боядисване са за материали. Стойността на целия процес може да бъде лесно редуцирана чрез по-висока производителност. Ние можем да ви помогнем.