( ! ) Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/dixibgdomain/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema/article.php on line 52
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002394616{main}( ).../index.php:0
20.0002396352require( '/home/dixibgdomain/public_html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
32.0844144896800require_once( '/home/dixibgdomain/public_html/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
42.0970145225536include( '/home/dixibgdomain/public_html/wp-content/themes/zippco/single.php ).../template-loader.php:106
52.0970145225536get_header( $name = ???, $args = ??? ).../single.php:10
62.0970145243728locate_template( $template_names = [0 => 'header.php'], $load = TRUE, $require_once = TRUE, $args = [] ).../general-template.php:48
72.0970145243824load_template( $_template_file = '/home/dixibgdomain/public_html/wp-content/themes/zippco/header.php', $require_once = TRUE, $args = [] ).../template.php:718
82.0971145249136require_once( '/home/dixibgdomain/public_html/wp-content/themes/zippco/header.php ).../template.php:783
92.0974145249888wp_head( ).../header.php:7
102.0974145249888do_action( $hook_name = 'wp_head' ).../general-template.php:3043
112.0974145250264WP_Hook->do_action( $args = [0 => ''] ).../plugin.php:517
122.0974145250264WP_Hook->apply_filters( $value = '', $args = [0 => ''] ).../class-wp-hook.php:332
133.0576154701184Yoast\WP\SEO\Integrations\Front_End_Integration->call_wpseo_head( '' ).../class-wp-hook.php:308
143.0581154683408do_action( $hook_name = 'wpseo_head' ).../front-end-integration.php:300
153.0581154683784WP_Hook->do_action( $args = [0 => ''] ).../plugin.php:517
163.0581154683784WP_Hook->apply_filters( $value = '', $args = [0 => ''] ).../class-wp-hook.php:332
173.0581154684912Yoast\WP\SEO\Integrations\Front_End_Integration->present_head( '' ).../class-wp-hook.php:308
183.0792155005736Yoast\WP\SEO\Presenters\Schema_Presenter->present( ).../front-end-integration.php:326
193.0792155005736Yoast\WP\SEO\Presenters\Schema_Presenter->get( ).../schema-presenter.php:44
203.0792155005744Yoast\WP\SEO\Presentations\Indexable_Post_Type_Presentation->__get( $name = 'schema' ).../schema-presenter.php:60
213.0792155005784Yoast\WP\SEO\Presentations\Indexable_Post_Type_Presentation->generate_schema( ).../abstract-presentation.php:64
223.0792155005784Yoast\WP\SEO\Generators\Schema_Generator->generate( $context = class Yoast\WP\SEO\Context\Meta_Tags_Context { public $indexable = class Yoast\WP\SEO\Models\Indexable { public $ancestors = [...]; protected $uses_timestamps = TRUE; protected $boolean_columns = [...]; protected $int_columns = [...]; protected $loaded_extensions = [...]; public $orm = class Yoast\WP\Lib\ORM { ... }; protected $float_columns = [...] }; public $blocks = ['core/image' => [...], '' => [...], 'core/paragraph' => [...]]; public $post = class WP_Post { public $ID = 13060; public $post_author = '4'; public $post_date = '2021-05-13 14:37:27'; public $post_date_gmt = '2021-05-13 11:37:27'; public $post_content = '<!-- wp:image {"align":"center","id":13061,"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img src="https://dixi.bg/storage/2021/05/kuhnia.jpg" alt="" class="wp-image-13061"/></figure></div>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>За кухня и баня</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Кухнята - мястото, където се появява висока влажност, пръски от'; public $post_title = 'Избор на подходящи бои и мазилки за стените на различните помещения в дома ни?'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'closed'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2021-05-14 14:41:25'; public $post_modified_gmt = '2021-05-14 11:41:25'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://dixi.bg/?p=13060'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'post'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }; public $presentation = class Yoast\WP\SEO\Presentations\Indexable_Post_Type_Presentation { protected $post_type = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Post_Type_Helper { ... }; protected $date = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Date_Helper { ... }; protected $pagination = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Pagination_Helper { ... }; protected $post = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Post_Helper { ... }; public $model = class Yoast\WP\SEO\Models\Indexable { ... }; public $context = ...; protected $schema_generator = class Yoast\WP\SEO\Generators\Schema_Generator { ... }; protected $open_graph_image_generator = class Yoast\WP\SEO\Generators\Open_Graph_Image_Generator { ... }; protected $twitter_image_generator = class Yoast\WP\SEO\Generators\Twitter_Image_Generator { ... }; private ${Yoast\WP\SEO\Presentations\Indexable_Presentation}open_graph_locale_generator = class Yoast\WP\SEO\Generators\Open_Graph_Locale_Generator { ... }; private ${Yoast\WP\SEO\Presentations\Indexable_Presentation}breadcrumbs_generator = class Yoast\WP\SEO\Generators\Breadcrumbs_Generator { ... }; protected $current_page = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Current_Page_Helper { ... }; protected $image = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Image_Helper { ... }; protected $options = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Options_Helper { ... }; protected $url = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Url_Helper { ... }; protected $user = class Yoast\WP\SEO\Helpers\User_Helper { ... }; protected $indexable_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Indexable_Helper { ... }; protected $permalink_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Permalink_Helper { ... }; protected $values_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Open_Graph\Values_Helper { ... }; private ${Yoast\WP\SEO\Presentations\Abstract_Presentation}is_prototype = FALSE; public $robots = [...]; public $title = '%%title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%%'; public $source = class WP_Post { ... }; public $meta_description = ''; public $permalink = 'https://dixi.bg/2021/05/13/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5/'; public $canonical = 'https://dixi.bg/2021/05/13/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5/'; public $rel_prev = ''; public $rel_next = ''; public $open_graph_locale = 'bg_BG'; public $open_graph_type = 'article'; public $open_graph_title = '%%title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%%'; public $open_graph_description = 'За кухня и баня Кухнята &#8211; мястото, където се появява висока влажност, пръски от вода и мазнини. Не всяка боя може да издържи на всичко това. Боята, която ще се използва трябва да отговаря на следните качества: водоустойчива, да не пропуска изпаренията. Латексовите и силиконовите '; public $open_graph_url = 'https://dixi.bg/2021/05/13/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5/'; public $open_graph_site_name = 'Дикси - Вашият свят, нашите цветове!'; public $open_graph_article_publisher = 'http://facebook.com/dixibulgaria'; public $open_graph_article_author = ''; public $open_graph_article_published_time = '2021-05-13T11:37:27+00:00'; public $open_graph_article_modified_time = '2021-05-14T11:41:25+00:00'; public $open_graph_images = [...]; public $twitter_card = 'summary_large_image'; public $twitter_title = ''; public $twitter_description = ''; public $twitter_image = ''; public $twitter_creator = ''; public $twitter_site = ''; public $estimated_reading_time_minutes = 0 }; public $has_article = TRUE; private $options = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Options_Helper { }; private $url = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Url_Helper { }; private $image = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Image_Helper { protected $indexable_repository = class Yoast\WP\SEO\Repositories\Indexable_Repository { ... }; private $options_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Options_Helper { ... }; private $url_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Url_Helper { ... } }; private $id_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Schema\ID_Helper { }; private $replace_vars = class WPSEO_Replace_Vars { protected $defaults = [...]; protected $args = class stdClass { ... } }; private $site = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Site_Helper { }; private $user = class Yoast\WP\SEO\Helpers\User_Helper { }; private $permalink_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Permalink_Helper { }; private $indexable_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Indexable_Helper { protected $repository = class Yoast\WP\SEO\Repositories\Indexable_Repository { ... }; protected $options_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Options_Helper { ... }; protected $environment_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Environment_Helper { ... }; protected $indexing_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Indexing_Helper { ... }; protected $default_values = [...] }; private $indexable_repository = class Yoast\WP\SEO\Repositories\Indexable_Repository { private $builder = class Yoast\WP\SEO\Builders\Indexable_Builder { ... }; protected $hierarchy_repository = class Yoast\WP\SEO\Repositories\Indexable_Hierarchy_Repository { ... }; protected $current_page = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Current_Page_Helper { ... }; protected $logger = class Yoast\WP\SEO\Loggers\Logger { ... }; protected $wpdb = class wpdb { ... }; protected $indexable_helper = NULL; protected $version_manager = class Yoast\WP\SEO\Services\Indexables\Indexable_Version_Manager { ... } }; public $model = NULL; private ${Yoast\WP\SEO\Presentations\Abstract_Presentation}is_prototype = FALSE; public $page_type = 'Post_Type'; public $wordpress_site_name = 'Дикси - Вашият свят, нашите цветове!'; public $company_name = 'Дикси ООД'; public $company_logo_id = 8628; public $site_represents = 'company'; public $open_graph_publisher = 'http://facebook.com/dixibulgaria'; public $open_graph_enabled = TRUE; public $twitter_card = 'summary_large_image'; public $permalink = 'https://dixi.bg/2021/05/13/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5/'; public $main_schema_id = 'https://dixi.bg/2021/05/13/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5/'; public $site_url = 'https://dixi.bg/'; public $canonical = 'https://dixi.bg/2021/05/13/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5/'; public $schema_article_type = 'Article' } ).../indexable-presentation.php:754
233.0827155268480Yoast\WP\SEO\Generators\Schema_Generator->generate_graph( $graph_piece_generators = ['article' => class Yoast\WP\SEO\Generators\Schema\Article { public $context = class Yoast\WP\SEO\Context\Meta_Tags_Context { ... }; public $helpers = class Yoast\WP\SEO\Surfaces\Helpers_Surface { ... } }, 'webpage' => class Yoast\WP\SEO\Generators\Schema\WebPage { public $context = class Yoast\WP\SEO\Context\Meta_Tags_Context { ... }; public $helpers = class Yoast\WP\SEO\Surfaces\Helpers_Surface { ... } }, 'main_image' => class Yoast\WP\SEO\Generators\Schema\Main_Image { public $context = class Yoast\WP\SEO\Context\Meta_Tags_Context { ... }; public $helpers = class Yoast\WP\SEO\Surfaces\Helpers_Surface { ... } }, 'breadcrumb' => class Yoast\WP\SEO\Generators\Schema\Breadcrumb { public $context = class Yoast\WP\SEO\Context\Meta_Tags_Context { ... }; public $helpers = class Yoast\WP\SEO\Surfaces\Helpers_Surface { ... } }, 'website' => class Yoast\WP\SEO\Generators\Schema\Website { public $context = class Yoast\WP\SEO\Context\Meta_Tags_Context { ... }; public $helpers = class Yoast\WP\SEO\Surfaces\Helpers_Surface { ... } }, 'organization' => class Yoast\WP\SEO\Generators\Schema\Organization { public $context = class Yoast\WP\SEO\Context\Meta_Tags_Context { ... }; public $helpers = class Yoast\WP\SEO\Surfaces\Helpers_Surface { ... } }, 'author' => class Yoast\WP\SEO\Generators\Schema\Author { private ${Yoast\WP\SEO\Generators\Schema\Person}social_profiles = [...]; protected $type = [...]; public $context = class Yoast\WP\SEO\Context\Meta_Tags_Context { ... }; public $helpers = class Yoast\WP\SEO\Surfaces\Helpers_Surface { ... } }], $context = class Yoast\WP\SEO\Context\Meta_Tags_Context { public $indexable = class Yoast\WP\SEO\Models\Indexable { public $ancestors = [...]; protected $uses_timestamps = TRUE; protected $boolean_columns = [...]; protected $int_columns = [...]; protected $loaded_extensions = [...]; public $orm = class Yoast\WP\Lib\ORM { ... }; protected $float_columns = [...] }; public $blocks = ['core/image' => [...], '' => [...], 'core/paragraph' => [...]]; public $post = class WP_Post { public $ID = 13060; public $post_author = '4'; public $post_date = '2021-05-13 14:37:27'; public $post_date_gmt = '2021-05-13 11:37:27'; public $post_content = '<!-- wp:image {"align":"center","id":13061,"sizeSlug":"large"} -->\n<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-large"><img src="https://dixi.bg/storage/2021/05/kuhnia.jpg" alt="" class="wp-image-13061"/></figure></div>\n<!-- /wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>За кухня и баня</strong></p>\n<!-- /wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Кухнята - мястото, където се появява висока влажност, пръски от'; public $post_title = 'Избор на подходящи бои и мазилки за стените на различните помещения в дома ни?'; public $post_excerpt = ''; public $post_status = 'publish'; public $comment_status = 'closed'; public $ping_status = 'closed'; public $post_password = ''; public $post_name = '%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5'; public $to_ping = ''; public $pinged = ''; public $post_modified = '2021-05-14 14:41:25'; public $post_modified_gmt = '2021-05-14 11:41:25'; public $post_content_filtered = ''; public $post_parent = 0; public $guid = 'https://dixi.bg/?p=13060'; public $menu_order = 0; public $post_type = 'post'; public $post_mime_type = ''; public $comment_count = '0'; public $filter = 'raw' }; public $presentation = class Yoast\WP\SEO\Presentations\Indexable_Post_Type_Presentation { protected $post_type = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Post_Type_Helper { ... }; protected $date = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Date_Helper { ... }; protected $pagination = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Pagination_Helper { ... }; protected $post = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Post_Helper { ... }; public $model = class Yoast\WP\SEO\Models\Indexable { ... }; public $context = ...; protected $schema_generator = class Yoast\WP\SEO\Generators\Schema_Generator { ... }; protected $open_graph_image_generator = class Yoast\WP\SEO\Generators\Open_Graph_Image_Generator { ... }; protected $twitter_image_generator = class Yoast\WP\SEO\Generators\Twitter_Image_Generator { ... }; private ${Yoast\WP\SEO\Presentations\Indexable_Presentation}open_graph_locale_generator = class Yoast\WP\SEO\Generators\Open_Graph_Locale_Generator { ... }; private ${Yoast\WP\SEO\Presentations\Indexable_Presentation}breadcrumbs_generator = class Yoast\WP\SEO\Generators\Breadcrumbs_Generator { ... }; protected $current_page = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Current_Page_Helper { ... }; protected $image = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Image_Helper { ... }; protected $options = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Options_Helper { ... }; protected $url = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Url_Helper { ... }; protected $user = class Yoast\WP\SEO\Helpers\User_Helper { ... }; protected $indexable_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Indexable_Helper { ... }; protected $permalink_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Permalink_Helper { ... }; protected $values_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Open_Graph\Values_Helper { ... }; private ${Yoast\WP\SEO\Presentations\Abstract_Presentation}is_prototype = FALSE; public $robots = [...]; public $title = '%%title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%%'; public $source = class WP_Post { ... }; public $meta_description = ''; public $permalink = 'https://dixi.bg/2021/05/13/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5/'; public $canonical = 'https://dixi.bg/2021/05/13/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5/'; public $rel_prev = ''; public $rel_next = ''; public $open_graph_locale = 'bg_BG'; public $open_graph_type = 'article'; public $open_graph_title = '%%title%% %%page%% %%sep%% %%sitename%%'; public $open_graph_description = 'За кухня и баня Кухнята &#8211; мястото, където се появява висока влажност, пръски от вода и мазнини. Не всяка боя може да издържи на всичко това. Боята, която ще се използва трябва да отговаря на следните качества: водоустойчива, да не пропуска изпаренията. Латексовите и силиконовите '; public $open_graph_url = 'https://dixi.bg/2021/05/13/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5/'; public $open_graph_site_name = 'Дикси - Вашият свят, нашите цветове!'; public $open_graph_article_publisher = 'http://facebook.com/dixibulgaria'; public $open_graph_article_author = ''; public $open_graph_article_published_time = '2021-05-13T11:37:27+00:00'; public $open_graph_article_modified_time = '2021-05-14T11:41:25+00:00'; public $open_graph_images = [...]; public $twitter_card = 'summary_large_image'; public $twitter_title = ''; public $twitter_description = ''; public $twitter_image = ''; public $twitter_creator = ''; public $twitter_site = ''; public $estimated_reading_time_minutes = 0 }; public $has_article = TRUE; private $options = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Options_Helper { }; private $url = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Url_Helper { }; private $image = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Image_Helper { protected $indexable_repository = class Yoast\WP\SEO\Repositories\Indexable_Repository { ... }; private $options_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Options_Helper { ... }; private $url_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Url_Helper { ... } }; private $id_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Schema\ID_Helper { }; private $replace_vars = class WPSEO_Replace_Vars { protected $defaults = [...]; protected $args = class stdClass { ... } }; private $site = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Site_Helper { }; private $user = class Yoast\WP\SEO\Helpers\User_Helper { }; private $permalink_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Permalink_Helper { }; private $indexable_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Indexable_Helper { protected $repository = class Yoast\WP\SEO\Repositories\Indexable_Repository { ... }; protected $options_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Options_Helper { ... }; protected $environment_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Environment_Helper { ... }; protected $indexing_helper = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Indexing_Helper { ... }; protected $default_values = [...] }; private $indexable_repository = class Yoast\WP\SEO\Repositories\Indexable_Repository { private $builder = class Yoast\WP\SEO\Builders\Indexable_Builder { ... }; protected $hierarchy_repository = class Yoast\WP\SEO\Repositories\Indexable_Hierarchy_Repository { ... }; protected $current_page = class Yoast\WP\SEO\Helpers\Current_Page_Helper { ... }; protected $logger = class Yoast\WP\SEO\Loggers\Logger { ... }; protected $wpdb = class wpdb { ... }; protected $indexable_helper = NULL; protected $version_manager = class Yoast\WP\SEO\Services\Indexables\Indexable_Version_Manager { ... } }; public $model = NULL; private ${Yoast\WP\SEO\Presentations\Abstract_Presentation}is_prototype = FALSE; public $page_type = 'Post_Type'; public $wordpress_site_name = 'Дикси - Вашият свят, нашите цветове!'; public $company_name = 'Дикси ООД'; public $company_logo_id = 8628; public $site_represents = 'company'; public $open_graph_publisher = 'http://facebook.com/dixibulgaria'; public $open_graph_enabled = TRUE; public $twitter_card = 'summary_large_image'; public $permalink = 'https://dixi.bg/2021/05/13/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5/'; public $main_schema_id = 'https://dixi.bg/2021/05/13/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5/'; public $site_url = 'https://dixi.bg/'; public $canonical = 'https://dixi.bg/2021/05/13/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%89%d0%b8-%d0%b1%d0%be%d0%b8-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5/'; public $schema_article_type = 'Article' } ).../schema-generator.php:76
243.0827155268480Yoast\WP\SEO\Generators\Schema\Article->generate( ).../schema-generator.php:129
  • Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Избор на подходящи бои и мазилки за стените на различните помещения в дома ни?

За кухня и баня

Кухнята – мястото, където се появява висока влажност, пръски от вода и мазнини. Не всяка боя може да издържи на всичко това.

Боята, която ще се използва трябва да отговаря на следните качества: водоустойчива, да не пропуска изпаренията.

Латексовите и силиконовите бои отговарят на тези изисквания.

Същото важи и за баните, където влажността се комбинира с пара и топлина.

За спалня и хол

Спалнята и хола трябва да излъчват по-спокойна обстановка и не се изисква боята да е трайна и водоустойчива.

Акрилната боя е най-подходяща. Изберете бои, които могат периодично да им се почиства повърхността.

Декорация на детска стая

За детската стая най-важното е безопасността. Когато се избира боя, трябва да се обърне внимание – да е безвредна и хипоалергична. Повечето производители предлагат специални бои, предназначени за детски стаи.

Трябва да се има предвид, че малкото дете се стреми да рисува по стените? Така че изберете боя, която може да се почиства, да е устойчива на удари и надрасквания.

Акрилната боя е най-добрият вариант за детските стаи. Плюсовете са очевидни: разнообразие от цветова палитра, без мирис и лесна за нанасяне.

Как да изберем цветови ефекти?

Матов ефект без блясък

Този ефект е идеален при неравности на стените. Подходящ е за помещения като спални. Матираният ефект набира все по-голяма популярност, особено актуален е при изграждане на модерен стил в дома ни.

Полуматов ефект с лек блясък

Полуматовият ефект има малко по-високи показатели – висока устойчивост и издръжливост, стените, боядисани с полуматов ефект могат да бъдат измивани. Подходящ е за стените в коридора.

Полугланцов ефект

Този ефект е създаден за декориране на детски стаи, кухни, бани – помещения, на които им се налага да бъдат често почиствани и измивани. Полугланцовият ефект има добри показатели: здравина и устойчивост на замърсяване.

Гланц

Гланцът придава блясък почти като стъкло. Това е най-устойчивата боя. Но работата с гланца е трудна: повърхността на стената трябва да е перфектна, защото гланцът може да подчертае и най-малката грапавост и неравности.

Ако имате проблеми с избора на цвят за вашата спалня, кухня или хол, потърсете квалифицирана помощ и консултация от фирма „Дикси“. Предлагат услугата: Мобилна лаборатория – консултации на място.

На една ръка разстояние от клавиатурата се намират всички бои, подходящи за Вас. В нашият онлайн магазин dixishop.bg ще намерите всичко необходимо за да преобразите цветово Вашият дом!

Доверете ни се!