• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Водноелектрически централи

Водноелектрически централи

Водноелектрически централи

Водноелектрическите централи произвеждат електроенергия, щадяща околната среда. Стоманените
конструкции са изложени на големи механични натоварвания. Заключващите системи, бариерите за
заграждения, турбините и тръбопроводите с високоналягане изискват високо качество и трайна защита от
корозия. Покритията Rembrandtin успешно се използват във водноелектрическите и помпено-акумулиращите
електроцентрали.

ПРЕДИМСТВА:

  • BAW тествани материали
  • Идеални за постоянно водно натоварване
  • Лесни за употреба
  • Дълъг експлоатационен живот

Двукомпонентно епоксидно мастик покритие с високо съдържание на сухо вещество. Оптимална защита на стоманени дробеструени конструкции. Отлична устойчивост срещу кондензирана вода.
Цвят: приблизително RAL 7032, сив

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база комбинация от епоксидни смоли. Основно подходящо за защита на потопени стоманени конструкции. Отлична устойчивост на сладка и солена вода. Висока дифузионна устойчивост.
Цвят: светло сив, черен

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Основно подходящо за защита на потопени стоманени конструкции. Отлична устойчивост на сладка вода. Висока дифузионна устойчивост.
Цвят: приблизително RAL 7032

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ