• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Лепила за тапицерската индустрия

Лепила за тапицерската индустрия

Лепила за тапицерската индустрия

NEOSTIK негорими лепила за тапицерсаката индустрия
Еднокомпонентни лепила на база термоплстичен каучук и негорими органични разтворители. Отлична адхезия към полиестер, полиуретанови пяни, дървесина, шперплат, картон и други повърхности.

NEOSTIK лепила за тапицерската индустрия
Еднокомпонентни лепила на база термоплстичен каучук и органични

разтворители. Отлична адхезия към полиестер, полиуретанови пяни, дървесина, шперплат, картон и други повърхности. По-високо съдържание на сухо вещество в сравнение с негоримите лепила за тапицерската индустрия. По-късо отворено време за работа.

NEOSTIK лепила на водна база за тапицерската индустрия
Еднокомпонентни контактни лепила на водна база. Заменят успешно употребата на лепилата със съдържание на разтворители. Притежават отлична адхезия към различни по тип пяни, текстил, кожа, дървесина и други повърхности. Екологични.

HELIOMELT стопяеми лепила за тапицерската индустрия
Програмата се състои от стопяеми лепила за:
• матраци
• пружини