• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Helios ONE – ново поколение еднослойни покрития

Helios ONE – ново поколение еднослойни покрития

Helios ONE - ново поколение еднослойни покрития

Производителите търсят нови, по-добри решения за намаляване на разходите, но и за запазване или подобряване качеството на техните продукти. Учудващо, някои от тях все още разчитат на традиционните многослойни лаковобояджийски системи и не се възползват от предимставото да намалят своите производствени разходи като използват еднослойни защитни системи.

Установяването на технологични процеси с еднослойни системи като HELIOS ONE води до намаляване общите разходи за производство и оптимизиране на инвестициите в нови продукти. HELIOS ONE, новото поколение еднослойни системи, заменя успешно традиционните многослойни лаковобояджийски системи и гарантира отлични резултати за производителите.

Предимства:

  • Вместо употребата на грунд и завършващо покритие, използвайте един слой от HELIOS ONE и увеличете производителността си с до 50%
  • До 720 часа тест солена мъгла само с едно покритие с дебелина на слоя от 80 микрона
  • Антикорозионна защита за категория на атмосферна корозия до С4 съгласно EN ISO 12944
  • Отлично покритие на остри ръбове от лазерно рязане
  • Екологични покрития с високо съдържание на сухо вещество или такива на водна база

Въз основа на натрупания опит гарантираме големи предимства при използването на HELIOS ONE в области като производство на селскостопанска техника, строителни машини, хидравлични цилиндри, индустриални съоръжения и други.

Изображението показва, че дори и с по висока единична цена на висококачествено еднослойно покритие, общите производствени разходи (включително HELIOS ONE) ще бъдат значително по-ниски.