• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Защита на инфраструктурни съоръжения

Защита на инфраструктурни съоръжения

Защита на инфраструктурни съоръжения

ез стабилни инфраструктурни системи, мобилността днес би била невъзможна. Трайната защита и консервация на пътни и железопътни мостове, шумови бариери и на високи естакади е следователно от най-голямо значение. Огромното атмосферно и химическо въздействие, напр. от влага, изгорели газове или пътна луга правят защитата и съхраняването много трудни. Rembrandtin е лидер в областта на защитата от корозия на мостове и на

инфраструктурни съоръжения. С развитието и производството на тествани и сертифицирани системи от покрития, в съответствие с RVS 05.15.11 в Австрия, както и TL/TP-Kor стоманени конструкции, страница 87, в Германия, компанията осъществява основен принос в защитата на цялостната инфраструктура.

СЕРТИФИКАТИ:

  • Сертифицирана в съответствие с RVS 15.05.11
  • BAST сертификат в съответствие с TL/TP-Kor стоманени конструкции
  • Сертификат EME
  • Сертификат за мостове Румъния

ебелослойно завършващо покритие със съдържание на МИО на база комбинация от лакидни смоли. Висока UV устойчивост. Копринен гланц.
Цвят: в съответствие с TL/TP-ING и ÖBB цветове
Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдържание на цинк фосфат. Сертификат съгласно TL/TP KOR Stahlbauten.
Цвят: RAL 8012, RAL 1002

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Универсално двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдържание на цинк фосфат. Отлична адхезия към стоманени, поцинковани и алуминиеви повърхности. Висока твърдост, дълготрайна еластичност и устойчивост срещу разтворители.
Цвят: бежев, червено-кафяв, бял

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдържание на цинков прах за оптимална корозионна устойчивост. Подходящ за нанасяне върху бластирани метални конструкции.
Цвят: сив
Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдържание на цинков прах и ускорено полимеризиране. Серификат съгласно TL/TP KOR Stahlbauten. Съдържание на цинков прах > 94%.
Цвят: цинково сив и червено сив

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие със съдържание на МИО и високо съдържание на сухо вещество. Бързо съхнене и възможност за употреба при ниски температури.
Цвят: съгласно DB

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Бързосъхнещо двукомпонентно епоксидно покритие със съдържание на МИО и високо съдържание на сухо вещество. Отлична механична якост. Бързо съхнене и възможност за употреба при ниски температури.
Цвят: съгласно DB

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно епоксидно покритие за защита на стоманени конструкции върху бетон съгласно RVS 15.05.11.
Цвят: приблизително RAL 7032

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно епоксидно междинно покритие със съдържание на МИО. Подходящо за употреба при високи изисквания за корозионна устойчивост. Висока механична якост. Отлична устойчивост срещу химикали и масла. Серификат съглансо TL/TP KOR Stahlbauten.
Цвят: съглансо TL/TP-ING

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно епоксидно междинно покритие със съдържание на бариерни пигменти. Подходящо за защита на стоманени конструкции при високи изисквания за корозионна устойчвост.
Цвят: съглансо DB

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Безцветно епоксидно покритие с нисък вискозитет за защита на повърхности от бетон.
Цвят: безцветен

Двукомпонентно завършващо полиуретабово покритие с копринен гланц. Съдържание на бариерни пигменти. Отлична атмосферна и UV устойчивост. Висока абрзивна устойчивост. Устойчивост на химикали и масла. Сертификат съглансо TL/TP KOR Stahlbauten.
Цвят: съглансо TL/TP и RAL

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие със съдържание на МИО. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост. Температурна устойчивост до 120 градуса. Възможна употреба до категория на атмосферна корозия С5 съглансо EN ISO 12944-2.
Цвят: RAL, NCS

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база етил силикат със съдържаие на цинков прах. Оптимална корозионна устойчивост. Бързо съхнене. Температурна устойчивост до 400 градуса. Серификат коефициент на триене при напрегнати болтови съединения съгласно DB-TL 918300 Part 2, Sheet 85.
Цвят: сив

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдържание на цинк фосфат. Отлична адхезия към стоманени, поцинковани и алуминиеви повърхности. Висока твърдост, дълготрайна еластичност и устойчивост срещу разтворители.
Цвят: RAL 8012, RAL 1002

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдържание на цинков прах за оптимална корозионна устойчивост. Подходящ за нанасяне върху бластирани метални конструкции.
Цвят: цинково сив, червено сив

Двукомпонентно епоксидно междинно покритие със съдържание на бариерни пигменти. Подходящо за защита на стоманени конструкции при високи изисквания за корозионна устойчивост.
Цвят: съгласно TL/TP-ING

Двукомпонентно завършващо полиуретабово покритие със съдържание на МИО. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост. Температурна устойчивост до 120 градуса. Възможна употреба до категория на атмосферна корозия С5 съглансо EN ISO 12944-2.
Цвят: съгласно TL/TP-ING приложение H, RAL