• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Метални конструкции

Метални конструкции

Метални конструкции

Изискванията по отношение изграждането на многоетажни стоманени сгради и халета постоянно нарастват. Нови производствени и монтажни съоръжения се изграждат постоянно, особено за автомобилната индустрия. Като допълнение към защитната функция, естетическият вид на повърхността е от голямо значение. На помощ идват новите високотехнологични покрития. Много известни стоманени компании в ЕС разчитат на системите за защита на Rembrandtin за своите промишлени обекти.

СВОЙСТВА:

  • Висока антикорозионна защита съгласно EN ISO 12944
  • Бързо нанасяне с покрития с високо съдържание на сухо вещество
  • Икономична система за метални конструкции

Двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Висока механична якост. Възможност за постигане на големи дебелини в един слой. Възможност за употреба при предварителна подготовка на основата до степен St 3.
Цвят: червено-кафяв
Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Висока механична якост. Възможност за постигане на големи дебелини в един слой. Възможност за употреба при предварителна подготовка на основата до степен St 3. Възможност за употреба при ниски температури – до 0 градуса.
Цвят: червено-кафяв
Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Бързосъхнещо двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Висока механична якост. Възможност за постигане на големи дебелини в един слой. Възможност за употреба при предварителна подготовка на основата до степен St 3.
Цвят: червено-кафяв
Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Завършващо покритие с високо съдържание на сухо вещество (приблизително 90 %) на база специализирани двукомпонентни смоли. Оптимална устойчивост на гланц и цветови нюанс. Висока устойчивост срещу химикали. Висока дълготрайна еластичност. Отична механична и абразивна устойчивост. Възможност за производство в „лесен за почистване“ вариант.
Цвят: RAL, NCS

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Бързосъхнещо двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Съдържание на бариерни пигменти. Висока механична якост. Възможност за употреба при ниски температури.
Цвят: съглансо DB

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Бързосъхнещо двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Отлична корозионна устойчивост. Висока абразивна устойчивост. Възможност за употреба при ниски температури – до 0 градуса.
Цвят: светло сив, червено-кафяв

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Бързосъхнещо двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Отлична корозионна устойчивост. Възможност за употреба при ниски температури – до 0 градуса.
Цвят: бял, светло сив, червено-кафяв

Двукомпонентно основно покритие (грунд) със съдържание на цинк фосфат на база епоксидни смоли. Отлична корозионна устойчивост
Цвят: жълт, червено-кафяв, сив, приблизително RAL 7035

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно основно покритие (грунд) с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Ниско съдържание на ЛОС.
Цвят: сив, червено-кафяв

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно основно покритие (грунд) с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Ниско съдържание на ЛОС.
Цвят: сив, червено-кафяв

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Икономично двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли за защита на стоманени конструкции. Съдържание на цинк фосфат. Висока механична якост.
Цвят: бял, сив, червено-кафяв

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие с висок гланц. Виско съдържание на сухо вещество. Особено подходящо за употреба в химическата индустрия, инфраструктурни съоръжения и при изисквания за висока температурна устойчивост – до 120 градуса.
Цвят: RAL

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие с висок гланц. Виско съдържание на сухо вещество. Особено подходящо за употреба в химическата индустрия, инфраструктурни съоръжения и при изисквания за висока температурна устойчивост – до 120 градуса.
Цвят: RAL, NCS

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно полиуретаново покритие без съдържание на разтворители. Особено подходящо за дебелослойна защита на стоманени конструкции и резервоари.
Цвят: при запитване

Двукомпонентно епоксидно покритие за защита на стоманени конструкции върху бетон съгласно RVS 15.05.11.
Цвят: приблизително RAL 7032

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно епоксидно междинно покритие със съдържание на бариерни пигменти. Подходящо за защита на стоманени конструкции при високи изисквания за корозионна устойчвост.
Цвят: съглансо DB

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдържание на цинк фосфат. Отлична адхезия към стоманени, поцинковани и алуминиеви повърхности. Висока твърдост, дълготрайна еластичност и устойчивост срещу разтворители.
Цвят: RAL 8012, RAL 1002

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Бързосъхнещо двукомпонентно епоксидно междинно покритие със съдържание на бариерни пигменти. Подходящо за защита на стоманени конструкции при високи изисквания за корозионна устойчивост. Възможност за употреба при ниски температури.
Цвят: съглансо DB

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база етил силикат със съдържаие на цинков прах. Оптимална корозионна устойчивост. Бързо съхнене. Температурна устойчивост до 400 градуса. Серификат коефициент на триене при напрегнати болтови съединения съгласно DB-TL 918300 Part 2, Sheet 85.
Цвят: сив

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Еднокомпонентно антикорозионно основно покритие (грунд) за защита на метални конструкции. Съдържание на цинк фосфат. Бързо съхнене. Без съдържание на оловни пигменти.
Цвят: сив, червено-кафяв

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Универсално антикорозионно двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Подходящо за употреба върху стоманени, поцинковани и алуминиеви повърхности. Отлична механична устойчивост, дълготрайна еластичност и устойчивост срещу разтворители.
Цвят: бежев, червено-кафяв, бял

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база алкидни смоли за корозионна защита на стоманени конструкции, тръби, оборудване и машини. Съдържание на цинк фосфат. Бързо съхнене.
Цвят: RAL 7011, 7035, 3009

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Еднокомпонентно завършващо покритие с копринен гланц на база алкидни смоли. Подходящо за защита на стоманени конструкции до категория на атмосферна корозия С4 съглансо EN ISO 12944.
Цвят: RAL, NCS

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Универсално еднокомпонентно основно покритие (грунд) на водна база с висока корозионна устойчивост. Възможност за нанасяне на двукомпонентни полиуретанови завършващи покрития (Remoplast UVC Glimmer).
Цвят: RAL 1002, 7035

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база алкидни смоли за корозионна защита на стоманени конструкции, тръби, оборудване, машини и други. Високо съдържание на цинк фосфат. Бързо съхнене.
Цвят: сив, червено-кафяв, зелен

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Еднокомпонентно завършващо покритие на база алкидни смоли със съдържание на цинк фосфат. Бързо съхнене. Подходящо за защита на стоманени конструкции.
Цвят: RAL, NCS

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие на водна база. Копринен гланц. Висока UV устойчивост – запазване на цветови нюанс и гланц. Особено подходящо за защита на стоманени конструкции.
Цвят: RAL

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Висококачесрвено двукомпонентно междинно покритие на база епоксидни смоли. Възможност за употреба като завършващо покритие при конструкции без UV натоварване (основно интериорно приложение).
Цвят: червено-кафяв, сив, жълто-кафяв, RAL

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Икономично двукомпонентно междинно покритие със съдържание на МИО на база епоксидни смоли. Подходящо за защита на бластирани стоманени конструкции.
Цвят: светло сив

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. Съдържание на цинков прах за оптимална корозионна устойчивост върху бластирани стоманени конструкции.
Цвят: сив

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. Съдържание на цинков прах > 65 %. Ускорено полимеризиране.
Цвят: сив

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно междинно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Висока механична якост. Възможност за постигане на гомели дебелини в един слой.
Цвят: приблизително RAL 9001, 7035, червено-кафяв

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Бързосъхнещо двукомпонентно междинно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Висока механична якост. Възможност за постигане на гомели дебелини в един слой.
Цвят: приблизително RAL 9001, 7035, червено-кафяв

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Бързосъхнещо двукомпонентно междинно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Висока механична якост. Възможност за постигане на гомели дебелини в един слой. Възможност за работа при ниски температури – до 0 градуса.
Цвят: приблизително RAL 9001, 7035, червено-кафяв

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно еднослойно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Висока корозионна устойчивост. Висока абразивна устойчивост. Отлична устойчивост на масла. Подложен на пряко UV натоварване Remoplast HS-ES Glimmer подлежи на кредиране. При такива условия препоръчваме завършващо покритие Remoplast UVC Glimmer.
Цвят: RAL

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Бързосъхнещо двукомпонентно завършващо покритие със съдържание на бариерни пигменти на база акрилна смола / алифатен изоцианат. Възможност за работа при ниски температури.
Цвят: съглансо DB

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Бързосъхнещо двукомпонентно еднослойно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Висока корозионна устойчивост. Висока абразивна устойчивост. Отлична устойчивост на масла. Подложен на пряко UV натоварване Remoplast HS-ES Glimmer Fast подлежи на кредиране. При такива условия препоръчваме завършващо покритие Remoplast UVC Glimmer.
Цвят: RAL

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно еднослойно покритие на база акрилни смоли / алифатен изоцианат за защита на дробеструени стоманени конструкции. Отлична устойчивост на гланц и цветови нюанс. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост.
Цвят: RAL

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие със съдържание на МИО. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост. Температурна устойчивост до 120 градуса. Възможна употреба до категория на атмосферна корозия С5 съглансо EN ISO 12944-2.
Цвят: RAL, NCS

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно еднослойно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база акрилни смоли / алифатен изоцианат за защита на дробеструени стоманени конструкции. Съдържание на корозионни и ламелни пигменти за оптимална корозионна устойчивост. Отлична устойчивост на гланц и цветови нюанс. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост. Висока устойчивост срещу пожълтяване.
Цвят: RAL

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Ускорител за Remoplast UVC Glimmer. Позволява употреба при ниски температури – до 0 градуса.

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ