• Вашият свят, нашите цветове!
Социални мрежи

Лакове и емайли

Лакове и емайли

Двукомпонентно покритие на база:
– алкидна смола
– органични разтворители

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие на база:
– алкидна смола
– пигменти
– органични разтворители

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие на база:
– алкидна смола
– органични разтворители

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие на база:
– алкидна смола
– органични разтворители

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие на база:
– алкидна смола
– органични разтворители

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие на база:
– алкидна смола
– органични разтворители

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Прозрачно покритие на база:
– акрилна дисперсия
Oтличава се с добри механични и химични
характеристики.

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие на база:
– полиестерно свързващо вещество
– органични разтворители

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Пигментирано покритие на база:
– акрилна дисперсия
Характеризира се с:
– лесно шлайфане
– добро запълване на повърхността

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Пигментирано покритие на база:
– акрилна дисперсия
Oтличава се с добри механични и химични
характеристики.
Използва се като база за тониране с
оцветители BW.

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие на база:
– алкидна смола
– органични разтворители
– пигменти

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие на база:
– полиестерно свързващо вещество
– органични разтворители

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Пигментирано покритие на база:
– полиуретан-акрилни UV втвърдяващи и
физически дисперсии
Oтличава се с добри механични и химични
характеристики.
Използва се като завършващо покритие в
мебелното производство.

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие на база:
– алкидна смола
– органични разтворители
– пигменти

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие на база:
– акрилно свързващо вещество
– CAB
– органични разтворители

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Двукомпонентно покритие на база:
– акрилно свързващо вещество
– CAB
– органични разтворители

Изтегли -> ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Лакове и емайли

Лаковете (прозрачни покрития) и емайлите (пигментирани покрития) са идеално решение за постигане на максимална естетика и качествена защита на дървените мебели.

Покритията HELIODUR са най-добрият избор, когато се изисква висока физико-химична устойчивост на елементите. Поради добрите технически характеристики и простото приложение, използването на полиуретанови покрития се разпространи извън индустриалните линии, напр. в малки  дърводелски работилници.

Системите HIDROHEL предлагат най-оптималното и благоприятно за околната среда решение за производители на детски дървени мебели и играчки. Използването на екологично чисти продукти като HIDROHEL се разраства бързо поради повишената екологична осведоменост и регулации за намаляване на емисиите на органични разтворители (Европейска директива за ЛОС).

UVEHEL покритията са UV втвърдяващи покрития за производители на плоски мебелни детайли. Голямо предимство е, че UVEHEL покритията оптимизират производствения процес, тъй като позволяват много бързо втвърдяване с помощта на UV сушилня и оптимална консумация на материали.

Покритията HELIOCEL и NITRO са най-ефективният избор за производителите, когато няма нужда от висока физико-химична устойчивост.